Parczewska Kalwaria - Plenerowa Droga Krzyżowa jest jedyną w Europie realizacją, w której stacje mają postać rzeźb wykonanych z kamienia, odtwarzających wydarzenia z ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa.

Unikalne w tej Drodze Krzyżowej jest także rozwiązanie przestrzenne nawiązujące do realiów świata Rzymu sprzed dwóch tysięcy lat. Obszerna przestrzennie kompozycja rzeźbiarska zlokalizowana została na placu obok Sanktuarium Matki Bożej.

Parczewska Droga Krzyżowa jest przede wszystkim miejscem modlitwy, rozważań medytacyjnych nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale jest to także miesjce odpoczynku dla pielgrzymów. 

Kalwaria w Parczewie jest dziełem artysty rzeźbiarza pochodzącego z Lublina: Jacka Korbusa, który pracował nad nią niemal sześć lat. Projektowanie i urządzanie zieleni to zasługa Marka Jaromosiewicza z Wohynia. Pomysłodawcą natomiast Parczewskiej Kalwarii był ówczesny proboszcz: ks. prałat Tadeusz Lewczuk. Poświęcenia i erygowania Drogi Krzyżowej dokonał biskup Zbigniew Kiernikowski w 2008 roku.

Wszystkich pielgrzymów zapraszamy do modlitwy w tym wyjątkowym miejscu. Jest możliwość odprawienia uroczystego nabożeństwa Drogi Krzyżowej przez grupy pielgrzymów zorganizowanych, po wcześniejszym zgłoszeniu.