Domowy Kościół

Opiekun: ks. Karol Zadrożniak
Spotkania: Spotkania comiesięczne

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem DK. Powstał z inicjatywy, Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). W jego rozwoju ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne - zobowiązania (dary):

 • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Spotkanie kręgu rodzin, który tworzy 4-7 małżeństw, odbywa się co miesiąc w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Składa się z następujących części stałych:

 • dzielenia się życiem (wydarzeniami, radościami, troskami itp.) podczas symbolicznego posiłku,
 • modlitwy - dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; krótka modlitwa spontaniczna, tajemnica różańca,
 • formacji - dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego oraz omówienie nowego tematu.

W Parafii św. Jana Chrzciciela posługę moderatora parafialnego Domowego Kościoła Ruchu "Światło-Życie" obecnie pełni ks. Karol Zadrożniak. Wspólnota Domowego Kościoła Ruchu "Światło-Życie" w naszej parafii to jeden krąg, który tworzą 4 małżeństwa. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby wspólnie Go odnajdywać i trwać przy Nim w życiu codziennym. Małżeństwa, które pragną pogłębić więź z Bogiem i ze sobą nawzajem zapraszamy na comiesięczne spotkania: w drugi piątek miesiąca - Msza Święta o godz. 18.00, a następnie spotkanie w sali konferencyjnej domu parafialnego.

Chcesz wiedzieć więcej o Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie? Odwiedź następujące strony:
www.siedlce.oaza.pl
www.dk.oaza.org.pl
https://www.facebook.com/dkparczew/
https://www.facebook.com/dksiedlce/

W naszej parafii powstaje nowy krąg Domowego Kościoła, zapraszamy chętne małżeństwa :)
Więcej informacji u p. Anny i Jacka Kozaków oraz ks. Karola Zadrożniaka.