Koło Przyjaciół KRP

Opiekun: ks. Grzegorz
Spotkania:

Katolickie Radio Podlasie jest instytucją Diecezji Siedleckiej, wspomagającą aktywnie posługę ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego. Celem Katolickiego Radia Podlasie jest przekazywanie informacji z życia Kościoła Diecezjalnego i powszechnego, z regionu, kraju i ze świata. Poprzez nadawane programy katolickie Radio Podlasie chce kształtować chrześcijańską wrażliwość na problemy człowieka i społeczności ludzkiej, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego. Ważnym elementem formacji duchowej słuchaczy, prowadzonej przez Katolickie Radio Podlasie jest działalność Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, którego oddziały tworzone są w parafiach.

Koło Przyjaciół jest organizacją katolicką w Diecezji Siedleckiej powołaną przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Siedleckiej i działającą pod jego nadzorem. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Diecezjalny Asystent wyznaczony przez Biskupa - obecnie jest nim ks. Paweł Broński.

Do zadań Koła Przyjaciół należy między innymi:

  • stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego, kształtowanie osobowości Katolika i Polaka w poczuciu odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę
  • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Katolickie Radio Podlasie