Ognisko pokutne

Opiekun: ks. Wojciech
Spotkania: każdy 13-sty dzień miesiąca

Ogniska Pokutne istnieją w Polsce od roku 1967 r. założone z natchnienia Ducha Świętego przez Helenę Ostrogórską – s. Marię od Ducha Świętego, karmelitankę. Jest to wspólnota duchowa, żyjąca w świecie, w swoich rodzinach,  poświęcona Bogu Duchowi Świętemu przez złożenie ślubów: wierności, miłości, posłuszeństwa. Członkowie wspólnoty realizują orędzie Matki Bożej dane całemu światu w Fatimie: „… czyńcie pokutę, odmawiajcie różaniec”. Formacja duchowa oparta jest na ośmiu błogosławieństwach. Charakterystycznym rysem duchowości jest miłość i radość wewnętrzna, pełnienie woli Bożej, przekreślenie swego „ja”, miłość nieprzyjaciół, bezgraniczna ufność w miłosierdzie Boże i ćwiczenie się w życiu wewnętrznym. Powołanie do służby Bożej w świecie wewnątrz Ognisk Pokutnych to wezwanie do współpracy z Duchem Świętym i Matką Bożą w przygotowaniu świata na drugie przyjście Chrystusa Pana – przez modlitwę, pokutę i ekspiację. Do Ognisk Pokutnych może się zgłosić każdy (od 16 do 70 lat), kto czuje się grzesznikiem oraz pragnie pokutować za swoje grzechy tu na ziemi, z wielką pokorą zechce przyjmować wszystko, co Opatrzność Boża ześle na każdy dzień i ofiarować to jako wynagrodzenie z grzechy swoje i całego świata. Każdego 13-ego dnia miesiąca na pamiątkę objawień fatimskich członkowie gromadzą się na mszy św. zamówionej przez nich w intencjach wynagradzających. Jest to dzień skupienia na wspólnej modlitwie z kapłanem.

Streszczenie wymagań Ognisk Pokutnych:

- głęboka pokora
- niezachwiana wiara
- gorąca miłość Boga i bliźniego
- troska o świętość małżeństw, rodzin, kapłanów
- święta czystość stanowa
- wierność natchnieniom Ducha Świętego
- posłuszeństwo Kościołowi Chrystusowemu i jego pasterzom
- abstynencja od alkoholu i papierosów
- ukochanie modlitwy i pokuty
- radosne pełnienie woli Bożej na każdy dzień.

W Parczewie Ogniska Pokutne istnieją ponad 30 lat. Obecnym opiekunem jest ks. Proboszcz.