Już dziś zapraszamy serdecznie na III Diecezjalną Pielgrzymkę Osób Zawierzonych w I sobotę września 2023 roku! 

Wspomnienie z II Pielgrzymki Osób Zawierzonych:

3 września, w I sobotę miesiąca w naszym Sanktuarium odbyła się II Diecezjalna Pielgrzymka Osób Zawierzonych Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. Był to szczególny czas, którego hasłem przewodnim były słowa wypowiedziane przez Maryję w ewangelii janowej: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.

W programie pielgrzymki znalazły się: zawiązanie wspólnoty, konferencja formacyjna, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa, świadectwo osób zawierzonych oraz wspólna Eucharystia. Grupa pielgrzymów z całej diecezji przybyła do Parczewa, aby wspólnie zainaugurować stałą formację osób zawierzonych. Gościliśmy przedstawicieli z wielu parafii: Białej Podlaskiej, Łukowa, Siedlec, Radoryża Kościelnego, Wisznic, Dębowej Kłody, Kodeńca, Radzynia Podlaskiego, Kąkolewnicy, Terespola, Kałuszyna, Garwolina, Kłoczewa. Wraz z wiernymi przybili młodzi kapłani na co dzień formujący osoby Zawierzone w parafiach.
Podczas zawiązania wspólnoty przywitał wszystkich ks. Grzegorz Suwała – diecezjalny duszpasterz Niewolników Jezusa w Maryi. Podczas swojego wystąpienia odczytał również słowa pozdrowienia od Biskupa Kazimierza jakie skierował do uczestników pielgrzymki. Po modlitwie i śpiewie, który animowała diakonia muzyczna pod przewodnictwem Grażyny Golonki nadszedł czas na formację.

Konferencję wygłosił ks. Marcin Prudaczuk, który wskazywał, że Kana Galilejska jest miejscem gdzie jest miejsce dla każdego z nas „ Wyobraź sobie ucztę weselną w Kanie Galilejskiej. Goście się radują, bawią, natomiast Maryja obserwuje dyskretnie całość uczty. Proś, abyś uczył się od Maryi zawierzenia Jezusowi. Módl się też o zdrowe i szczere nabożeństwo do Matki Najświętszej Zauważ, że Maryja nie traktuje odpowiedzi Jezusa jako odmowy. Przeciwnie, wierzy w swego Syna. Wierzy w Jego moc i miłość, zanim Jezus uczyni pierwszy znak. Uczniowie uwierzą dopiero, gdy ten znak zobaczą. Maryja każe sługom być dyspozycyjnym i posłusznym Jezusowi. Zwróć uwagę na Jej słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Maryja jest pewna, że cokolwiek powie Jezus, to będzie najlepsze. Człowiek myśli, że jest w stanie wybrać to co najlepsze, ale przecież św. Paweł pisze w liście do Koryntian Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.  Najważniejsze jest zaufanie Bogu, nawet gdy Go nie rozumiesz. Gdy Mu zaufasz, zawierzysz, On stopniowo pozwoli ci zrozumieć swoje tajemnice.” - wyliczał ks. Marcin.

Kolejnym punktem Pielgrzymki była adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa, której przewodniczył ks. Grzegorz Suwała wraz z Anną i Zbigniewem Kozikowskimi, którzy na co dzień posługują w całej Polsce prowadząc 33 - dniowe rekolekcje Zawierzenia w duchu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Po niej był czas na budowanie braterskiej wspólnoty przy wspaniałych wypiekach parafian z Parczewa. Był to moment wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i snucie planów na kolejny rok formacji.

Zanim rozpoczęła się Eucharystia wybrzmiało świadectwo Anny i Zbigniewa w którym opowiedzieli o tym jak Maryja zaprosiła ich do tego Dzieła jakiemu posługują do dnia dzisiejszego. Zachęcali też wszystkich zebranych do tego, by nieustannie formowali swoje serca i wciąż mogli doświadczać miłości Jezusa i Maryi. Podzielili się też tym, że uderza i przemawia do nich słowo „wszystko” z hasła tegorocznej pielgrzymki. Należy robić wszystko, by dawać wyraz temu co znaczy być zawierzonym.  

Po świadectwie została odprawiona Msza święta której przewodniczył ks. kan. Jacek Nazaruk. Homilię wygłosił ks. Grzegorz Suwała. Nawiązując do odczytanej ewangelii ukazywał, że wola Boża w życiu Maryi nie zawsze była łatwą. Odwołując się do sceny Zwiastowania, wesela w Kanie Galilejskiej i sceny ukrzyżowania Jezusa wskazywał, że realizacji woli Bożej trzeba uczyć się każdego dnia. „Drodzy Niewolnicy Jezusa w Maryi! Jesteśmy wezwani do tego jak Maryja, by każdego dnia wybierać, opowiadać się za wolą Boga, nie wolą dzisiejszego świata. Każdego dnia stajemy przed tak wieloma wyborami. Chwytajmy się Maryi i prośmy, by Ona uczyła nas wybierać nie siebie samych ale zawsze Boga. By wyprosiła nam serca tak odważne, by zawsze skłaniały się nie ku prostym wyborom w dzisiejszym świecie, które dadzą chwile przyjemności. Ale pozwolą nam wybierać mądrze i odpowiedzialnie to co prowadzić nas będzie do prawdziwego szczęścia w Jezusie i Maryi” – artykułował ks. Suwała.

Po Mszy świętej wszyscy spotkali się na wspólnej agapie. Był to czas nie tylko na spożycie posiłku, ale pobycie ze sobą, rozmowy i śpiew pieśni maryjnych przy akompaniamencie akordeonu. To był błogosławiony czas.

   

Wspomnienie I Pielgrzymki Osób Zawierzonych:

Za nami I Diecezjalna Pielgrzymka Osób Zawierzonych. Był to błogosławiony czas. Poniżej zamieszczamy relację przedrukowaną na łamach "Echa Katolickiego" przygotowaną przez zaprzyjaźnioną Agnieszkę Wawryniuk.

18 września w parczewskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Osób Zawierzonych Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. W spotkaniu wzięło udział około 300 osób. Po zawiązaniu wspólnoty uczestnicy wysłuchali konferencji wygłoszonej przez ks. Grzegorza Suwałę, wikariusza, posługującego w sanktuarium. Kapłan mówił o znaczeniu zawierzenia.

- Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny najbardziej jednoczy z Panem Jezusem naszą duszę i sprawia, że staje się ona Jemu najbardziej podobna. Im bardziej dusza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi. I dlatego doskonałe poświęcenie się Panu Jezusowi to nic innego, jak doskonałe i całkowite poświęcenie się Najświętszej Dziewicy. Poświęcić się Maryi, zawierzyć się Jej to pozwolić, by Ona wskazywała drogę, by nas prowadziła, by uczyła nas być wiernymi Jezusowi. Zawierzyć się to pozwolić, by Niepokalana opromieniała nasze życie, by była nam światłem – podkreślał ks. Grzegorz. Dopowiadał, że moment zawierzenia to czas, kiedy mamy pragnienie, aby nasze plany zestawiać z wolą Boga i tę wolę przyjmować i wypełniać. - Zawierzenie to czas, kiedy Bogu w Niepokalanej i z Nią wypowiadamy nasze „fiat”, nasze tak. Te chwile zwiastowania są niezmiernie cenne, trzeba je zachowywać i pielęgnować w sercu. Dlaczego? Dlatego, że gdy przyjdzie ciemna noc naszego życia, czyli wtedy kiedy przyjdzie nam przeżyć chwile trudności, czy oschłości na modlitwie, to będziemy mieli do czego pamięcią i sercem wracać, by móc to przetrwać – przekonywał kapłan.

Po konferencji zgromadzeni modlili się na różańcu, a później wysłuchali dwóch świadectw wygłoszonych przez p. Lidię i p. Wojciecha. Pani Lidia opowiadała o tym, jak Matka Boża doprowadziła ją do 33 dniowych rekolekcji i zawierzenia.

- O zawierzeniu dowiedziałam się z książki ks. Piotra Glasa. Kolejny raz usłyszałam o takim akcie podczas pielgrzymki do Medjugorie. Jednej z uczestniczek tego wyjazdu obiecałam przywiezienie oleju św. Charbela z Libanu. Ta kobieta w zamian podarowała mi potem Traktat św. Ludwika i książkę do 33 dniowych rekolekcji zawierzenia. Później pojechałam do Włoch. Podczas tamtego wyjazdu mieszkałam w pokoju z panią, która na przegubie ręki nosiła łańcuszek. Zapytałam, co on symbolizuje. Usłyszałam: „Jestem niewolnicą”. Przyznam, że wtedy przeszły mnie dreszcze. Moja towarzyszka zaczęła opowiadać o rekolekcjach zawierzenia. Poleciła, bym czytała Traktat. Później na rekolekcjach Apostolatu MB Pielgrzymującej usłyszałam o grupie osób, która chce przygotowywać się do zawierzenia w Siedlanowie. Przyłączyłam się do nich. Aktu zawierzenia dokonaliśmy w 8 grudnia 2018 r. Niepokalanowie. W 2019 ciężko zachorował mój syn. Zmarł we wrześniu tego samego roku. Dziś wiem, że Maryja przez te rekolekcje przygotowała mnie do przyjęcia owego trudnego krzyża. Teraz, co roku odnawiam swoje zawierzenie. Dostrzegam jego owoce. Kupiłam sporo egzemplarzy Traktatu i książek do rekolekcji. Rozdawałam je innym. Pragnę kontynuować to, co zyskałam na rekolekcjach. Chcę, aby zawierzenie było moim stylem życia – mówiła p. Lidia.

Głównym punktem pielgrzymki była Eucharystia, celebrowana pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy.

- Droga, po której proponuje nam iść Maryja, jest drogą zaufania i zawierzenia Bogu. Zawierzenia, które wypływa z zaufania, pełnego i bezgranicznego. Jest ono oparte na prawdzie, że Bóg chce dobra człowieka, że go nie oszukuje, nie okłamuje. To zaufanie prowadzi do oddania siebie na służbę Jezusowi, do oddania siebie w niewolę Maryi i Jezusowi. Ono prowadzi do uznania siebie za niewolnika Maryi i niewolnika Jezusa. I nie jest to niewola wymuszona, ale przyjęta dobrowolnie. To jest paradoks, bo ci którzy oddają się w niewolę Maryi, nie czują się niewolnikami, lecz wolnymi. Ta niewola pozwala żyć w prawdziwej wolności ducha i serca. Tylko Chrystus daje wolność. On uwalnia z prawdziwej niewoli zła i grzechu. Maryja właśnie takiej wolności pragnie dla nas – głosił pasterz kościoła siedleckiego.

Biskup zwracając się do zawierzonych mówił: „Poznajecie jak piękna jest ta niewola, w której zaznajecie wolności dzieci Bożych. Ofiarowujecie siebie, swoje cierpienia i radości Jezusowi przez Maryję dla zbawienia własnego i dla zbawienia waszych braci i sióstr w wierze, jak też dla nawrócenia i zbawienia braci i sióstr, którzy są daleko od Boga. Na tej drodze doświadczycie wielu radości, ale także trudności. Podobnie jak Maryja, przejdziecie wiele prób waszej wierności  względem Jezusa. Będąc razem z Nią doświadczycie, że Ona was przez te próby przeprowadzi. Nasze zjednoczenie z Maryją i przy Maryi pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość, pomimo wielu trudności na jakie dzisiaj natrafiamy”.

Uczestnicy podczas pielgrzymki zostali zaproszeni na pierwsze spotkanie formacyjne, które odbędzie się w pierwsza sobotę w parczewskiej bazylice.

- Rozpoczniemy je o godz. 9.00 od konferencji. W każdą pierwszą sobotę będziemy pochylać się nad wybranym fragmentem z Traktatu. W programie będzie także wynagradzający różaniec, Eucharystia i rozważanie nad wybraną tajemnicą różańcową – zaznacza ks. Grzegorz.

Jak podsumować pielgrzymkę?

- Cieszymy się z tych niemal 300 osób, które przyjechały na spotkanie. To był dobry początek stałej formacji dla zawierzonych. Mamy błogosławieństwo ks. biskupa. Cieszymy się, że mogliśmy się zobaczyć i wspólnie pomodlić. Atmosfera była naprawdę rodzinna. Postarał się o to nasz proboszcz ks. Jacek Nazaruk. W pielgrzymce wzięli udział zawierzeni z Siedlec, Parczewa, Radzynia, Łukowa, Dębowej Kłody, Kałuszyna, Wisznic, Tuchowicz, Radoryża Kościelnego i Białej Podlaskiej. Wszyscy zostali zaproszeni na najbliższe spotkanie w bazylice. Przypominaliśmy, że będziemy obecni także w naszych diecezjalnych mediach. Chcemy zaproponować konkretną formację. Zależy nam, by zwierzeni otrzymali prowadzenie na tej drodze, aby nie zagubili tego, co zyskali podczas rekolekcji. Chcemy dalej działać na chwałę Boga i Maryi oraz na pożytek ludzi – podsumowuje ks. Grzegorz Suwała.

Tekst: Agnieszka Wawryniuk