Zawierzenie Rodzin zwieńczyło intensywny, duchowy czas. Jednakże, wraz z Maryją i za Jej przykładem, wszyscy uczestnicy tego wydarzenia chcą dalej uczyć się kroczenia za Zbawicielem.

3 października 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie ponad 200 osób rozpoczęło wyjątkowe rekolekcje maryjne przygotowujące do Zawierzenia Rodzin Jezusowi przez ręce Matki Najświętszej. Rozpoczynając ten wyjątkowy czas ks. kanonik Robert Mączka, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium, powiedział we wstępie do Mszy Świętej: „te rekolekcje znaczone są szczególną obecnością i troską naszej najlepszej matki, która sama wybrała sobie to miejsce, aby móc hojnie rozdawać swe łaski tym, którzy uciekają się pod Jej opiekę. Nasze sanktuarium jest miejscem gdzie każdego dnia zanoszona jest modlitwa za małżeństwa i całe rodziny. Ufam, że ten czas łaski jakim będą te rekolekcje wydadzą obfity owoc w życiu każdej i każdego z nas.”

Przez pięć pierwszych sobót miesiąca, osoby przeżywające rekolekcje Zawierzenia Rodzin, gromadzili się na wspólnej modlitwie. W całość spotkania wprowadzała zawsze konferencja formacyjna wygłoszona przez ks. Grzegorza Suwałę – wikariusza parafii. Tematyka nawiązywała do jednej tajemnicy radosnej różańca świętego, by już tu móc odpowiedzieć na prośbę samej Maryi z Fatimy, która o to prosiła. Wtedy też wyznaczone było ćwiczenie rekolekcyjne na kolejny miesiąc przygotowań. Po konferencji nadchodził czas na medytację różańcową w duchu wynagrodzenia. Po niej był czas na konferencję dotyczącą funkcjonowania rodziny w dzisiejszym świecie. Na przemiennie była ona głoszona przez ks. Marcina Prudaczuka – doktoranta KUL nauk o rodzinie oraz ks. Łukasza Kałaskę, miejscowego wikariusza. Myśli do niej zaczerpnięte były z adhortacji św. Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Wiernym przybliżano zadania jakie powinna spełniać każda rodzina chrześcijańska. Każde spotkanie rekolekcyjne kończyła wspólna Msza św.

Uroczyste Zawierzenie Rodzin Jezusowi przez ręce Maryi, Królowej Rodzin, Pani Parczewskiej miało miejsce 6 marca. Rozpoczęło je wyjątkowe nabożeństwo podpisania aktów zawierzenia. Była to chwila szczególna, naznaczona modlitwą indywidualną, wspólnotową i niejednokrotnie przepełniona łzami wzruszenia. Każdy mógł zawierzyć rodzinę swoją i swoich najbliższych. Po różańcu sprawowana była Eucharystia w intencji dziękczynnej za dar rekolekcji oraz z prośbą, aby zawierzenie wydało owoce nie tylko w życiu rekolektantów, ale i rodzin, które zostały omodlone.

W homilii ks. Suwała zaznaczał - Zawierzyć, to oddać. Oddać we władanie, w panowanie, tylko Temu, który może wszystko czyli Jezusowi Chrystusowi. On ma moc dotykać tego, co jest raną zadaną przez grzech, On ma moc leczyć serca złamane i zakrwawione przez brak miłości, jedności i wierności. Zawierzamy nasze rodziny przez ręce Maryi bo wiemy, że Ona jest najprostszą i zarazem najpiękniejszą drogą, która prowadzi nas do Jezusa Chrystusa - wskazywał kapłan.

Po komunii świętej był moment kiedy wszyscy odczytali głośno napisany wcześniej własnoręcznie i podpisany akt zawierzenia. Następnie składali go na ręce kapłana. Na zakończenie w imieniu wszystkich zgromadzonych głos zabrała siostra Irena, która złożyła wyrazy ogromnej wdzięczności za to Boże dzieło, które dokonało się w parczewskim sanktuarium. W sposób szczególny podziękowała ks. kan. Robertowi Mączce, który to dzieło pobłogosławił oraz ks. Grzegorzowi za odpowiedź na zaproszenie Maryi, który z wielkim zaangażowaniem przygotowywał wszystkich do zawierzenia. Podziękowania i kwiaty otrzymali również kapłani głoszący konferencje i sprawujący gorliwie podczas każdego spotkania sakrament pojednania.

Kolejna edycja rekolekcji Zawierzenia Rodzin planowana jest na kwiecień 2022 roku.