Nabożeństwo Drogi Światła

piątek, 21-04-2023 | dodał: GS


W każdą niedzielę Okresu Wielkanocnego zapraszamy na Drogę Światła o godzinie 19.00.

Droga Światła - wielkanocne nabożeństwo, które jest jakby kontynuacją Drogi Krzyżowej

– 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Jezusem.

 1. Jezus tryumfuje nad śmiercią; Mt 28, 1-7.
 2. Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie; J 20,1-9.
 3. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie; J 20, 11-18.
 4. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom idącym do Emaus; Łk 24, 13-19. 25-27.
 5. Zmartwychwstały Jezus objawia się przy łamaniu chleba; Łk 24, 28-35.
 6. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom w wieczerniku; Łk 24, 36-43.
 7. Zmartwychwstały Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów; J 20, 19-23.
 8. Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza; J 20, 24-29.
 9. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom nad Jeziorem Tyberiadzkim; J 21, 1-9.13.
 10. Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi swój Kościół; J 21, 15-17.
 11. Rozesłanie uczniów; Mt 28, 16-20.
 12. Wniebowstąpienie; Dz 1, 6-11.
 13. Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego; Dz 1, 12-14.
 14. Zesłanie Ducha Świętego; Dz 2, 1-6. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!