Koła Żywego Różańca

Opiekun: ks. Jacek Nazaruk
Spotkania:

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II– 20 osób.

OBIETNICE RÓŻAŃCOWE, KTÓRE OTRZYMAŁ OD NIEPOKALANEJ MATKI BŁ. ALAN DE LA ROCHE:

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
 2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski. 
 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję. 
 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba. 
 5. Ci, którzy zawierzą mi się przez różaniec, nie zginą. 
 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani. 
 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła. 
 8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych. 
 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec. 
 10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie. 
 11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie. 
 12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach. 
 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci. 
 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i sistrami mego Syna Jezusa Chrystusa. 
 15. Nabożeństwo do mego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania. 

Żywy Różaniec oznacza:

 1. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem chrześcijańskiego postępowania. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii; 
 2. Życie wiarą, nadzieją i miłością. Należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga – ludzi; 
 3. Oznacza jakby elektrownię duchową, która zasila wiernych mocą Bożą i pobudza ich do czynu apostolskiego, czyli do praktycznej działalności apostolskiej, jak praca wśród ubogich, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin alkoholików, zaniedbanych religijnie i moralnie, dbałość o dom Boży, o szaty liturgiczne, krzewienie cnót moralnych, zwłaszcza czynnej miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej itd.; 
 4. Żywy Różaniec jest jakby niezdobytą twierdzą obronną, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed śmiercią duchową, mianowicie przed ateizmem i laicyzmem, przed indyferentyzmem religijnym, przed zepsuciem obyczajów, zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym, przed alkoholizmem itp.; 
 5. Żywy Różaniec składa się z żywych róż. Każda róża posiada piętnaście osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w róży codziennie cały Różaniec – piętnaście tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. 

Obowiązki członków Żywego Różańca: 

 1. Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca. 
 2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić). 
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych. 
 4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. 
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika. 
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.