Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Opiekun: Ks. Jan Kociubiński
Spotkania: każdy piątek po Mszy świętej wieczorowej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem katolickim, którego zasadniczym celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. Patronami KSM-u są bł. Karolina Kózkówna i św. Stanisław Kostka a świętem patronalnym jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Każdy młody człowiek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary z Bogiem poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować w działaniu dziesięć zasad. Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich przestrzeganiu powinien nieustannie wzrastać i świecić przykładem dla innych. Oto one:

I. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.

II. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.

III. Kształć swój umysł, swą wolę, swe serce.

IV. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.

V. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.

VI. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.

VII. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.

VIII. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.

IX. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.

X. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

KSM spotyka się co piątek na wieczornej Mszy św. Po Eucharystii przechodzimy do naszej salki, która znajduje się pod plebanią, gdzie rozpoczyna się część formacyjna spotkania. Najpierw modlitwa a potem podział na zastępy (zastęp młodszy i starszy). Aż do późnego wieczora dyskutujemy na wybrane tematy. Rozmawiamy o Bogu, życiu, dzielimy się swoimi problemami i wątpliwościami. Nasza działalność jest związana przede wszystkim z życiem parafii. To właśnie w niej i dzięki niej możemy realizować swoje powołanie jako KSM-owicze. Parafia wyznacza pewien rytm pracy, na której staramy się opierać nasze działanie, a nasz Ksiądz Asystent zawsze służy nam swoją pomocą. Oprócz cotygodniowych spotkań organizujemy wspólne rajdy, wycieczki, dyskoteki, ogniska, czuwania modlitewne, chodzimy na pielgrzymki.  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się dołączyć do naszej wspólnoty! Spotkanie KSM-u w każdy piątek o godz. 19:00. CZEKAMY NA CIEBIE!

Zapraszamy także na nową inicjatywę w naszej parafii i dekanacie - Duszpasterstwo Młodzieży Dekanatu Parczewskiego. Spotania w każdą trzecią sobotę miesiąca, w programie:
Msza święta z homilią do młodych, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu z zespołem Oves Dei, indywidualne błogosławieńśtwo oraz dodatek formacyjny - co miesiąc coś nowego :)